თელავის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

დასაქმებულები

  • 2021 თელავის  მუნიციპალიტეტის მერიაში დასაქმებულთა რაოდენობა

შტატით გათვალისწინებული თანამდებობა - 129 საშტატო ერთეული

ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი - 15 ერთეული

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული - 70 ერთეული

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში:

მენეჯერულ თანამდებობაზე დასაქმებულთა რაოდენობა:

პოლიტიკური თანამდებობის პირი მამრობითი - 2

პოლიტიკური თანამდებობის პირი მდედრობითი  - 1

I რანგის თანამდებობაზე მდედრობითი - 5

I რანგის თანამდებობაზე მამრობითი -    4

II რანგის თანამდებობაზე მდედრობითი - 13

II რანგის თანამდებობაზე მამრობითი - 9

III რანგის თანამდებობაზე მდედრობითი - 34

III რანგის თანამდებობაზე მამრობითი - 18

IV რანგის თანამდებობაზე მდედრობითი - 22

IV რანგის თანამდებობაზე მდედრობითი - 15

სულ: ქალი -75

სულ: კაცი - 48

 

 

  • 2022 თელავის  მუნიციპალიტეტის მერიაში დასაქმებულთა რაოდენობა

 

შტატით გათვალისწინებული თანამდებობა - 129 საშტატო ერთეული

ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი - 13 ერთეული

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული - 70 ერთეული

 

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში:

მენეჯერულ თანამდებობაზე დასაქმებულთა რაოდენობა:

პოლიტიკური თანამდებობის პირი მამრობითი - 2

პოლიტიკური თანამდებობის პირი მდედრობითი  - 1

 

I რანგის თანამდებობაზე მდედრობითი - 5

I რანგის თანამდებობაზე მამრობითი -    4

II რანგის თანამდებობაზე მდედრობითი - 12

II რანგის თანამდებობაზე მამრობითი - 9

III რანგის თანამდებობაზე მდედრობითი - 32

III რანგის თანამდებობაზე მამრობითი - 17

IV რანგის თანამდებობაზე მდედრობითი - 22

IV რანგის თანამდებობაზე მდედრობითი - 14

 

სულ: ქალი -72

სულ: კაცი - 46

 

 

. 2023 თელავის  მუნიციპალიტეტის მერიაში დასაქმებულთა რაოდენობა

შტატით გათვალისწინებული თანამდებობა - 129 საშტატო ერთეული
ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი - 12 ერთეული
ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული - 70 ერთეული

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ
ჭრილში:


მენეჯერულ თანამდებობაზე დასაქმებულთა რაოდენობა:
პოლიტიკური თანამდებობის პირი მამრობითი - 2
პოლიტიკური თანამდებობის პირი მდედრობითი  - 1

I რანგის თანამდებობაზე მდედრობითი - 5
I რანგის თანამდებობაზე მამრობითი -    4
II რანგის თანამდებობაზე მდედრობითი - 13
II რანგის თანამდებობაზე მამრობითი - 9
III რანგის თანამდებობაზე მდედრობითი - 34
III რანგის თანამდებობაზე მამრობითი - 16
IV რანგის თანამდებობაზე მდედრობითი - 22
IV რანგის თანამდებობაზე მამრობითი - 13


სულ: ქალი -75
სულ: კაცი - 44

 

2024 თელავის  მუნიციპალიტეტის მერიაში დასაქმებულთა რაოდენობა :

 

შტატით გათვალისწინებული თანამდებობა - 120  საშტატო ერთეული

ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი - 16 ერთეული

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული - 70 ერთეული

 

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ

ჭრილში:

მენეჯერულ თანამდებობაზე დასაქმებულთა რაოდენობა:

პოლიტიკური თანამდებობის პირი მამრობითი - 2

პოლიტიკური თანამდებობის პირი მდედრობითი  - 1

 

I რანგის თანამდებობაზე მდედრობითი - 5

I რანგის თანამდებობაზე მამრობითი -    2

II რანგის თანამდებობაზე მდედრობითი - 13

II რანგის თანამდებობაზე მამრობითი - 9

III რანგის თანამდებობაზე მდედრობითი - 29

III რანგის თანამდებობაზე მამრობითი - 15

IV რანგის თანამდებობაზე მდედრობითი - 20

IV რანგის თანამდებობაზე მამრობითი - 11

 

 

სულ: ქალი -68

სულ: კაცი - 39

 

 

გააზიარე