თელავის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

კონკურსის ჩატარების წესი


  • კონკურსს ატარებს ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა საკონკურსო–საატესტაციო კომისია.
  • კონკურსი შესაძლებელია მოიცავდეს ერთ-ერთ ან რამდენიმე ეტაპს:

ა) განცხადების გადარჩევა;

ბ) წერითი დავალება.

გააზიარე