თელავის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

გაცემული გრანტები

ამ ეტაპისთვის თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობას რაიმე სახის გრანტი გაცემული არ აქვს

გააზიარე