საკრებულოს ფრაქციები

„ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“

ფრაქცია
ბიოგრაფია
ფრაქცია დაფუძნდა #4 განკარგულების შესაბამისად

ფრაქციის წევრები

 • დავით ღაღანიძე - თავმჯდომარე
 • თამარ ხატიაშვილი - მოადგილე
 • ოთარი ესიტაშვილი - მოადგილე
 • უჩა ჭოტიაშვილი - მოადგილე
 • ზურაბ მოსახლიშვილი - მოადგილე
 • ზაზა ტატულიშვილი - მოადგილე
 • ზურაბ მუსაევი - მოადგილე
 • თენგიზი მთვარელიშვილი - წევრი
 • ზურაბ ლილუაშვილი - წევრი
 • მამუკა ბურდიაშვილი - წევრი
 • ლევან კოჭლოშვილი - წევრი
 • თინათინ ხანჯალიაშვილი - წევრი
 • გიორგი ხაჭაპურიძე - წევრი
 • მიხეილ დაღუნდარიძე - წევრი
 • ნიკოლოზ მაისურაძე - წევრი
 • ალექსანდრე შათირიშვილი - წევრი
 • ივანე კირვალიძე - წევრი
 • გივი ლაფაური - წევრი
 • ანა ოთარაშვილი - წევრი
 • ლევან ბერძენაშვილი - წევრი
 • ეკატერინე ონიკაძე - წევრი
 • გიორგი ქართლელიშვილი - წევრი

დახურვა

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“

ფრაქცია
ბიოგრაფია
ფრაქცია დაფუძნდა #4 განკარგულების შესაბამისად

ფრაქციის წევრები

 • ალექსი ძულიაშვილი - თავმჯდომარე
 • ბაადურ რევაზიშვილი - მოადგილე
 • აბრაამ მახარიაშვილი - მოადგილე
 • გელა ჭვრიტიძე - მოადგილე
 • გიგი გიგიტელაშვილი - მოადგილე
 • ეთერი გურგენაშვილი - მოადგილე
 • ბაადურ გულიაშვილი - წევრი
 • ნინო ომანიძე - წევრი
 • იმედა კევლიშვილი - წევრი
 • ივანე დალაქიშვილი - წევრი
 • ნატალია ბახსოლიანი - წევრი
 • ზვიადი ხანჯალიაშვილი - წევრი
 • რუსუდანი იმერლიშვილი - წევრი
 • რამაზ ჩეკურიშვილი - წევრი
 • ალექსანდრე კუპატაძე - წევრი

დახურვა