აუქციონები

სათაური დასრულების თარიღი
სოფელ შალაურში მდებარე არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 31 May, 2017 მეტის წაკითხვა
სოფელ ვარდისუბანში მდებარე არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 22 May, 2017 მეტის წაკითხვა
სოფელ ვარდისუბანში მდებარე არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 22 May, 2017 მეტის წაკითხვა
სოფელ ვარდისუბანში მდებარე არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 22 May, 2017 მეტის წაკითხვა
სოფელ ვარდისუბანში მდებარე სასოფლო - სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 31 May, 2017 მეტის წაკითხვა
სოფელ ვარდისუბანში მდებარე სასოფლო - სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 31 May, 2017 მეტის წაკითხვა
სოფელ იყალთოში მდებარე სასოფლო - სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 31 May, 2017 მეტის წაკითხვა
სოფელ შალაურში მდებარე სასოფლო - სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 31 May, 2017 მეტის წაკითხვა
სოფელ შალაურში მდებარე სასოფლო - სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 31 May, 2017 მეტის წაკითხვა
სასოფლო-სამეურნეო (საძოვარი) დანიშნულების მიწა, კავკასიონის საძოვარი (გელდიაშვილი-ნაბინავარი) 15 May, 2017 მეტის წაკითხვა
სასოფლო-სამეურნეო (საძოვარი) დანიშნულების მიწა, კავკასიონის საძოვარი „ანდარაზანი“ 15 May, 2017 მეტის წაკითხვა
სოფელ ვარდისუბანში მდებარე სასოფლო - სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 10 May, 2017 მეტის წაკითხვა
სოფელ რუისპირში მდებარე სასოფლო - სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 10 May, 2017 მეტის წაკითხვა
სასოფლო-სამეურნეო (საძოვარი) დანიშნულების მიწა კავკასიონის საძოვარი „კეპანი“ 31 მარტი, 2017 მეტის წაკითხვა
სასოფლო-სამეურნეო (საძოვარი) დანიშნულების მიწა კავკასიონის საძოვარი „მამუკას ნაბინავარი“ 31 მარტი, 2017 მეტის წაკითხვა
სასოფლო-სამეურნეო (საძოვარი) დანიშნულების მიწა კავკასიონის მთის ზაფხულის საძოვარი,საყორნე 31 მარტი, 2017 მეტის წაკითხვა
სასოფლო-სამეურნეო (საძოვარი) დანიშნულების მიწა კავკასიონის საძოვარი „სამამლისგორი“ 31 მარტი, 2017 მეტის წაკითხვა
სასოფლო-სამეურნეო (საძოვარი) დანიშნულების მიწა კავკასიონის საძოვარი „არყოვანა“ 31 მარტი, 2017 მეტის წაკითხვა
სასოფლო-სამეურნეო (საძოვარი) დანიშნულების მიწა კავკასიონის მთის ზაფხულის საძოვარი, ბელუქი 31 მარტი, 2017 მეტის წაკითხვა
სასოფლო-სამეურნეო (საძოვარი) დანიშნულების მიწა კავკასიონის მთის საზაფხულო საძოვარი, ხორცისსათალი 31 მარტი, 2017 მეტის წაკითხვა
სასოფლო-სამეურნეო (საძოვარი) დანიშნულების მიწა კავკასიონის მთის საზაფხულო საძოვარი, ნაყორუღალი 31 მარტი, 2017 მეტის წაკითხვა
სასოფლო-სამეურნეო (საძოვარი) დანიშნულების მიწა კავკასიონის მთის საზაფხულო საძოვარი, ხევისბინა 31 მარტი, 2017 მეტის წაკითხვა
სასოფლო-სამეურნეო (საძოვარი) დანიშნულების მიწა კავკასიონის საძოვარი „დიდხევის საბატკნე“ 31 მარტი, 2017 მეტის წაკითხვა
სასოფლო-სამეურნეო (საძოვარი) დანიშნულების მიწა კავკასიონის მთის საზაფხულო საძოვარი, ვაკე გორი 31 მარტი, 2017 მეტის წაკითხვა
სასოფლო-სამეურნეო (საძოვარი) დანიშნულების მიწა კავკასიონის საძოვარი ბეტეგორი 31 მარტი, 2017 მეტის წაკითხვა
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა კავკასიონის საძოვარი „ქვიშისბინა“ 31 მარტი, 2017 მეტის წაკითხვა
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა კავკასიონის მთა „ქვემო მელთკუდა“ 31 მარტი, 2017 მეტის წაკითხვა
სოფელ გულგულაში მდებარე სასოფლო - სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 13 April, 2017 მეტის წაკითხვა
სოფელ გულგულაში მდებარე სასოფლო - სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 13 April, 2017 მეტის წაკითხვა
სოფელ ვარდისუბანში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პრივატიზაცია 16 თებერვალი, 2017 მეტის წაკითხვა
სოფელ რუისპირში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პრივატიზაცია 16 თებერვალი, 2017 მეტის წაკითხვა