საკრებულოს სხდომები

29 იანვარი 2024 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

2024 წელი

28 დეკემბერი 2023 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

19 დეკემბერი 2023 წელი - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

06 დეკემბერი 2023 წელი - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

30 ნოემბერი 2023 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

31 ოქტომბერი 2023 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

28 სექტემბერი 2023 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

29 აგვისტო 2023 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

26 ივლისი 2023 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

26 ივნისი 2023 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

29 მაისი 2023 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

28 აპრილი 2023 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

30 მარტი 2023 წელი - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

28 მარტი 2023 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

23 მარტი 2023 წელი - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

27 თებერვალი 2023 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

25 იანვარი 2023 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

2023 წელი

28 დეკემბერი 2022 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

14 დეკემბერი 2022 წელი - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

05 დეკემბერი 2022 წელი - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

30 ნოემბერი 2022 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

27 ოქტომბერი 2022 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

29 სექტემბერი 2022 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

31 აგვისტო 2022 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

29 ივლისი 2022 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

27 ივნისი 2022 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

31 მაისი 2022 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

28 აპრილი 2022 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

29 მარტი 2022 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

28 თებერვალი 2022 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

28 იანვარი 2022 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

18 იანვარი 2022 წელი - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

2022 წელი

29 დეკემბერი 2021 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

16 დეკემბერი 2021 წელი - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

03 დეკემბერი 2021 წელი - საკრებულოს პირველი სხდომა

2021 წელი

გააზიარე