საკრებულოს წევრები

ლევან ბერძენაშვილი

კომისიის თავმჯდომარე
ბიოგრაფია
არჩევის სტატუსი - პროპორციული სია, პარტია "ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო"


სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომისია კომისიის თავმჯდომარე;
ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისია კომისიის წევრი;
ფრაქციის „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“ წევრი

საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 599857743

✉ - levaniberzenashvili@gmil.com

განათლება
2000-2005წწ. - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორია-სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი - სამართალმცოდნე
სამუშაო გამოცდილება
2021წლის 03 დეკემბრიდან დღემდე - თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი; სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე
2018-2021წწ - თელავის მუნიციპალიტეტის მერია - იურიდიული სამსახურის უფროსი
2016-2017წწ - თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა - გამგებლის მოადგილე
2016-2017წწ - თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა - გამგებლის მოადგილე
2012-2016წწ - თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა - იურიდიული სამსახურის უფროსი
2005-2011წწ - შსს თელავის რაიონული სამმართველო - დეტექტივი-გამომძიებელი
აქტივობები
2007წ. - საქართველოს ადვოკატთა ერთიანი საკვალიფიკაციო გამოცდა - სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით
2009წ. - შსს პოლიციის აკადემია - დეტექტივის გადამზადების კურსი

დახურვა

ზურაბ ლილუაშვილი

კომისიის თავმჯდომარე
ბიოგრაფია
არჩევის სტატუსი - პროპორციული სია, პარტია "ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო"

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე;
სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომისია კომისიის წევრი;
ფრაქცია „ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“ -ს წევრი;

საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 599-73-89-29

✉ - zuraliluashvili@gmail.com

განათლება
1997-2002წწ. - თბილისის ჰუმანიტარულ ეკონომიკური უნივერსიტეტი, ეკონომიკური ფაკულტეტი - ეკონომისტი
სამუშაო გამოცდილება
2021წლის 03 დეკემბრიდან - დღემდე - თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი; საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე
2017-2021წ - თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი.
2019-2021წ - სოფლის განვითარების სააგენტოს საკონსულტაციო სამსახური - უფროსი სპეციალისტი
2017-2019წწ - სურსათის ეროვნული სააგენტო - ხელშეკრულებით დასაქმებული სპეციალისტი
2014-2017წწ - თვითმმართველი თემი-თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი. საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე;
2003-2009წ. წ - ინდ მეწარმე, კერძო ბიზნესი;

დახურვა

გიორგი ხაჭაპურიძე

კომისიის თავმჯდომარე
ბიოგრაფია
არჩევის სტატუსი - პროპორციული სია, პარტია "ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო"

სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისია კომისიის თავმჯდომარე;
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია კომისიის წევრი;
ფრაქცია „ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“ -ს წევრი;

საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 558-95-29-52

✉ - g.xachapuridze70@gmail.com

განათლება
1994-1998წწ. - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორია სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი - სამართალმცოდნე
სამუშაო გამოცდილება
2021წლის 03 დეკემბრიდან - დღემდე - თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი; სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე
2020-2021წ - თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო; საკრებულოს თავმჯდომარის მრჩეველი სპორტისა და ახალგაზრდობის საკითხებში.
2014-2017წწ - ქ. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი; სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე
2012წ - თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა - წამყვანი სპეციალისტი
2010-2012წწ - სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარელის მუნიციპალიტეტებში საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური - სპეციალისტი;

დახურვა

ლევან კოჭლოშვილი

კომისიის თავმჯდომარე
ბიოგრაფია
არჩევის სტატუსი - პროპორციული სია, პარტია "ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო"

სივრცით -ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების კომისიის თავმჯდომარე;
სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისია კომისიის წევრი;
ფრაქცია „ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“ -ს წევრი;

საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 599-70-20-02

✉ - levankochloshvili@yahoo.com

სამუშაო გამოცდილება
2021წლის 03 დეკემბრიდან - დღემდე. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი. სივრცით -ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების კომისიის თავმჯდომარე;
2017-2021წწ. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი. სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდობის საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე;
2014-2017წწ. თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საზოგადოებასთან, მასმედიასთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის საკითხებში მოწვეული სპეციალისტი;
2014წ. ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერტიტეტი - სტუდენტებთან ურთიერთობის კონსულტანტი ;
2013წ. - თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის სამსახურის სპეციალისტი;
2008-2009წწ. კომპანია „რედლინკი“ აღმასრულებელი დირექტორი;
2008-2009წწ. „კრეატივ კორნერი“ - დიზაინური მიმართულების მენეჯერი;
2005-2008წწ. „ვაპმერ გეორგია“ - დიზაინერი ოპერატიულ დეპარტამენტის უფროსი
.

დახურვა

თინათინ ხანჯალიაშვილი

კომისიის თავმჯდომარე
ბიოგრაფია
არჩევის სტატუსი - პროპორციული სია, პარტია "ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო"

ეკონომიკისა და ქონების მართის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე;
სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომისია კომისიის წევრი;
ფრაქცია „ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“ -ს წევრი;

საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 599 - 00 - 12- 21

✉ - tkhanjalia@gmail.com

სამუშაო გამოცდილება
2021წლის 03 დეკემბრიდან - დღემდე. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი. ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე;
2019-2021 წწ. DMO VISIT KAKKHETI - აღნასრულებელი დირექტორი
2017-2019 წწ. თელავის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო - დირექტორი
2015-2016 საზოგადოებრივი კოლეჯ „აისი“ - დირექტორის მოადგილე
2010-2015 -თელავის ღვინის მარანი - ვებ გვერდისა და სოციალური მედიის მენეჯერი
2012-2013 წწ. UNDP - USAID-ის G3 პროგრამა (Good Governance Georgia)- ადგილობრივი თვითმმართველობის რეგიონული კოორდინატორი თელავსა და მარნეულში
2010-2012 წწ. UNDP - პანკისის ხეობის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროექტის ადმინისტრაციული/ფინანსური ასისტენტი;
2007-2010 წწ. UNDP - კახეთის რეგიონული განვითარების პროექტის ადმინისტრაციული/ფინანსური ასისტენტი;

დახურვა

დავით ღაღანიძე

ფრაქციის თავმჯდომარე
ბიოგრაფია
არჩევის სტატუსი - პროპორციული სია, პარტია "ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო"

ფრაქცია ქართული ოცნება- დემოკრატიული საქართველო“ ფრაქციის თავმჯდომარე;
სივრცით -ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების კომისიის წევრი;
ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის წევრი;
საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 599-60-67-60

✉ - davitgaganidze@gmail.com

სამუშაო გამოცდილება
2021წლის 03 დეკემბრიდან - დღემდე თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი; ფრაქციის "ქართული ოცნება- დემოკრატიული საქართველო“ თავმჯდომარე
2017-2021წწ. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი; სივრცით -ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების კომისიის თავმჯდომარე

დახურვა

თამარ ხატიაშვილი

ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე
ბიოგრაფია
არჩევის სტატუსი - პროპორციული სია, პარტია "ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო"

ფრაქცია ქართული ოცნება- დემოკრატიული საქართველო“ ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე;
სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის წევრი;
საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის წევრი;
საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 591-75-05-12

✉ - tamunakhatiashvili8@gmail.com

განათლება
2020ლიდან - დღემდე იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი - ბიზნესის ადმინისტირება. მაგისტრანტი
2016-2020წწ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი - საჯარო მმართველობა
სამუშაო გამოცდილება
2021წლის 03 დეკემბრიდან - დღემდე თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი; ფრაქციის "ქართული ოცნება- დემოკრატიული საქართველო“ თავმჯდომარის მოადგილე

დახურვა

ოთარ ესიტაშვილი

ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე
ბიოგრაფია
არჩევის სტატუსი - პროპორციული სია, პარტია "ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო"

ფრაქცია ქართული ოცნება- დემოკრატიული საქართველო“ ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე;
სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის წევრი;
საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის წევრი;
საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 599-24-12-22

✉ - otar.esitashvili@gmail.com

განათლება
2011-2015წწ თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტი - ბიზნესადმინისტრირება
სამუშაო გამოცდილება
2021წლის 03 დეკემბრიდან - დღემდე თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი; ფრაქციის "ქართული ოცნება- დემოკრატიული საქართველო“ თავმჯდომარის მოადგილე
2017-2020წწ. British-American Tobacoo - BTL ორგანიზატორი
2019-2020წწ. McCannTbilisi · სარეკლამო სააგენტო - პროექტის კოორდინატორი
2019-2020წწ. Master-Card - ივენთ - მენეჯერი
2019-2020წწ. Beko - კორპორატიული გაყიდვების მენეჯერი
2016-2018წწ. Beko - მერჩენდაიზერების უფროსი კოორდინატორი
2015-2016წწ. BTL&Events Agency momentum Georgia - BTL კოორდინატორი
2015-2016წწ. McCann Tbilisi - სუპერვაიზერი
2012-2013წწ. კომპანია "STANDART Insurance" - გაყიდვების მენეჯერი
2011-2012წწ. Web Studio STANDART - პროექტის კოორდინატორი

დახურვა

ზურაბ მოსახლიშვილი

ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე
ბიოგრაფია
არჩევის სტატუსი - მაჟორიტარული წესი, პარტია "ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო"

ფრაქცია ქართული ოცნება- დემოკრატიული საქართველო“ ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე;
სივრცით -ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების კომისიის წევრი;
ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის წევრი;
საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 595-58-56-52

✉ - zuramosaxlishvili555@gmail.com

განათლება
2003-2007წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - სამართალმცოდნე
სამუშაო გამოცდილება
2021წლის 03 დეკემბრიდან - დღემდე თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი; ფრაქციის "ქართული ოცნება- დემოკრატიული საქართველო“ თავმჯდომარის მოადგილე
2010-2013წწ. თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა - რწმუნებული
2008-2009წწ. თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა - რწმუნებულის თანაშემწე

დახურვა

ზურაბ მუსაევი

ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე
ბიოგრაფია
არჩევის სტატუსი - მაჟორიტარული წესი, პარტია "ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო"

ფრაქცია ქართული ოცნება- დემოკრატიული საქართველო“ ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე;
სივრცით -ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების კომისიის წევრი;
საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 599-74-71-77

✉ - zuriko4141@gmail.com

განათლება
1997-2001წწ. იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - სამართალმცოდნე
სამუშაო გამოცდილება
2021წლის 03 დეკემბრიდან - დღემდე თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი. ფრაქცია "ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო" -ს თავმჯდომარის მოადგილე
2017-2021 წწ. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი. ფრაქცია "ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო" -ს თავმჯდომარის მოადგილე
2004-2017წწ. ბიზნესმენი
2001-2004 თელავის რაიონის სოფ. ყარაჯლის საკრებულოს წევრი;

დახურვა

უჩა ჭოტიაშვილი

ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე
ბიოგრაფია
არჩევის სტატუსი - მაჟორიტარული წესი, პარტია "ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო"

ფრაქცია ქართული ოცნება- დემოკრატიული საქართველო“ ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე;
საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის წევრი

საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 599-20-32-52

✉ - Ucha123tchotiashvili@gmail.com

განათლება
1997-2001წწ. იაკობ გოგებაშვილი სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ფიზიკა-მატემატიკის ფაკულტეტი - ფიზიკა - მათემატიკოსი
სამუშაო გამოცდილება
2021წლის 03 დეკემბრიდან - დღემდე თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი. ფრაქცია "ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო" -ს თავმჯდომარის მოადგილე;
2021წლის 10 ივნისიდან 2021წლი 02 დეკემბრამდე თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე;
2017წლის 14 ნოემბრიდან10 ივნისამდე თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი;
2013-2017წწ. შპს „გიორგობა“ წარმოების ხელმძღვანელი;
1996-2013წწ. შპს „ვაზი +“ აგრონომ მენეჯერი;

დახურვა

ზაზა ტატულიშვილი

ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე
ბიოგრაფია
არჩევის სტატუსი - მაჟორიტარული წესი, პარტია "ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო"

ფრაქცია ქართული ოცნება- დემოკრატიული საქართველო“ ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე;
სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის წევრი
სივრცით -ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების კომისიის წევრი
საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 579-45-45-22

✉ - zaza.tatulishvili@gmail.com

განათლება
2002-2007წწ. იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - იურისტი
სამუშაო გამოცდილება
2021წლის 03 დეკემბრიდან - დღემდე თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი. ფრაქცია "ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო" -ს თავმჯდომარის მოადგილე
2016-2021წწ ააიპ "თელავის ჭიდაობის სპორტული სკოლა თელავი" - ძიუდოს მწვრთნელ-მასწავლებელი

დახურვა

ბაადურ რევაზიშვილი

ფრაქციის თავმჯდომარე
ბიოგრაფია
არჩევის სტატუსი - მაჟორიტარული წესი, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის წევრი;
ფრაქცია "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" -ს თავმჯდომარის მოადგილე;
საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 551-78-79-95

✉ - baadurrevazishvili@gmail.com

სამუშაო გამოცდილება
2023 წლის 17 თებერვლიდან - დღემდე თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი, ფრაქციის "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" თავმჯდომარე.
2021 წლის 03 დეკემბრიდან -2023 წლის 17 თებერვლამდე თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი, ფრაქციის "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" თავმჯდომარის მოადგილე.
2017წლის 14 ნოემბრიდან დღემდე თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი, ფრაქციის "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" თავმჯდომარის მოადგილე.

დახურვა

აბრაამ მახარიაშვილი

ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე
ბიოგრაფია
არჩევის სტატუსი - მაჟორიტარული წესი, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის წევრი;
ფრაქცია "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" -ს თავმჯდომარის მოადგილე;
საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 599-72-62-23

✉ - abram.makhariashvili@gmail.com

სამუშაო გამოცდილება
2021 წლის 03 დეკემბრიდან - დღემდე - თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი.ფრაქცია "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" თავმჯდომარის მოადგილე
2017 - 2021წწ. - თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი.ფრაქცია "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" თავმჯდომარის მოადგილე
2010 წლიდან დღემდე შპს ,,ბორნ სოფქიმია“ - გაყიდვების მენეჯერი;
2011-13წწ. საქართველოს მელიორაცია - ნაურდალის უბნის უფროსი;
2008-11წწ. სოფ. ნაფარეულის ადგილობრივი ტერიტორიული მართვის ორგანო - რწმუნებულის თანაშემწე;
1990-1997წწ. მეღვინეობა-მევენახეობის აგრო-სამრეწველო ფირმა ,,ნაფარეული"

დახურვა

გელა ჭვრიტიძე

ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე
ბიოგრაფია
არჩევის სტატუსი - მაჟორიტარული წესი, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

სივრცით -ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების კომისიის წევრი;
ფრაქცია "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" -ს თავმჯდომარის მოადგილე;
საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 555-96-37-35

✉ - gchvritidze@gmail.com

განათლება
2004-2008წწ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - სამართალმცოდნე
1986-1993წწ თბილისის ზოოვეტერინარული ინსტიტუტი - ვეტექიმი
სამუშაო გამოცდილება
2021 წლის 03 დეკემბრიდან - დღემდე - თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი.ფრაქცია "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" თავმჯდომარის მოადგილე
2017-2021წწ - ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი
2008-2013წწ - ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანი
2005-2012წწ - შსს-ს ანტიტერორისტული ქვედანაყოფის უფროსის მოადგილე
1993-1996წწ - შსს-ს ანტიტერორისტული დანიშნულების რაზმი - მოიერიშე ოფიცერი
დახურვა

გიგი გიგიტელაშვილი

ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე
ბიოგრაფია
არჩევის სტატუსი - მაჟორიტარული წესი, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომისიის წევრი;
ფრაქცია "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" -ს თავმჯდომარის მოადგილე;
საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 595-55-45-05

✉ - gigigigitelashvili@gmail.com

განათლება
2018წლიდან - დღემდე. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სტუდენტი
სამუშაო გამოცდილება
2021 წლის 03 დეკემბრიდან - დღემდე - თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი.ფრაქცია "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" თავმჯდომარის მოადგილე
დახურვა

ეთერი გურგენაშვილი

ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე
ბიოგრაფია
არჩევის სტატუსი - მაჟორიტარული წესი, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის წევრი;
ფრაქცია "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" -ს თავმჯდომარის მოადგილე;
საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 599-27-22-64

✉ - eterigurgenashvili@gmail.com

სამუშაო გამოცდილება
2021 წლის 03 დეკემბრიდან - დღემდე - თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი.ფრაქცია "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" თავმჯდომარის მოადგილე
2011-2013წწ. - თელავის მუნიციპალიტეტის მერია - ალაზანი-კავკასიონის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულის თანაშემწე
2000-2005წწ თბილისის ტექნიკუი უნივერსიტეტის თელავის ფილიალი - ინგლისური ენის მასწავლებელი
1996-2005წწ. თელავის ტექნიკური კოლეჯი - ინგლისური ენის მასწავლებელი

დახურვა

მარიამ ლილუაშვილი

საკრებულოს წევრი
ბიოგრაფია
არჩევის სტატუსი - პროპორციული სია, პარტია "ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო"

ფრაქცია ქართული ოცნება- დემოკრატიული საქართველო“ ფრაქციის წევრი;
სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის წევრი;
საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ -

✉ -

განათლება სამუშაო გამოცდილება
2022წლის 04 ნოემბრიდან - დღემდე თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი;

დახურვა

ეკატერინე ონიკაძე

საკრებულოს წევრი
ბიოგრაფია
არჩევის სტატუსი - პროპორციული სია, პარტია "ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო"

ფრაქცია ქართული ოცნება- დემოკრატიული საქართველო“ ფრაქციის წევრი;
სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის წევრი;
ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის წევრი;
საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 599-53-16-84

✉ - ekaonikadze@yahoo.com

განათლება
2020წ პოსტდიპლომური განათლების მოკლე კურსი ნუტრიციოლოგიაში - ექიმი
2018-2020წწ. ბავშთა ადრეული განვითარების სუპერვიზორთა ტრენინგ-კურსი სუპერვიზორი
2014წ. საბაზისო სატრენინგო კურსი - "ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის პრინციპებსა და განხორციელებაში" ბავშვთა ადრეული განვითარების სპეციალისტი
2006წ. ოჯახის ექიმად გადამზადების პროგრამა - ოჯახის ექიმი
1990-1997წწ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პედიატრიული ფაკულტეტი, ექიმი-პედიატრი
სამუშაო გამოცდილება
2021წლის 03 დეკემბრიდან - დღემდე თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი;
2020წლიდან - დღემდე სუპერვიზორი - თელავის ბავშვთა ადრეული განვითარების ცენტრი;
2018 წლიდან - დღემდე საზოგადოებრივი კოლეჯი ფანასკერტელი - პედაგოგი საექთნო პროგრამის ხელმძღვანელი;
2017წლიდან დღემდე "ავთანდილ ყამბარაშვილის კლინიკა" კლინიკური მენეჯერი ;
2016-2017წწ. არბაიტერ-სამარიტერ-ბუნდის" დემშეწყობით განხორციელებული - მძიმე და ღრმა მენტალური და ფიზიკური შშმ ბავშვების შინ მოვლის პროგრამა - ადრეული ჩარევის სპეციალისტი;
2015-2017წწ "ავთანდილ ყამბარაშვილის კლინიკა" დირექტორის მოადგილე სამკურნალო დარგში, ამბულატორიული მიმართულების ხელმძღვანელი;
2013წლიდან - დღემდე ბავშვთა ადრელი განვითარების სპეციალისტი - თელავის ბავშვთა ადრეული განვითარების ცენტრი;
2013-2015წწ. პროექტი "ბავშვთა დაცვა უპირველესი საზრუნავია" კოორდინატორი;
2012წ. "ჩვენ ერთად შევძლებთ" - "გადავარჩინოთ ბავშვები საქართველოში" - თელავის პროექტის კოორდინატორი;
2011წლიდან - დღემდე "ავთანდილ ყამბარაშვილის კლინიკა" - ოჯახის ექიმი, პედიატრი;
2010-2012წწ "გადავარჩინოთ ბავშვები საქართველოში" - თელავის პროექტი - ოჯახის მზრუნველი;
2009-2013წწ. სადაზღვეო კომპანია "ალდაგი ბისიაი" რეგიონალური წარმომადგენელი;
2006-2009წწ. სანიორის საექიმო ამბულატორია - ოჯახის ექიმი;
2003-2006წწ. სანიორის საექიმო ამბულატორია - ექიმი-პედიატრი;
1999-2003წწ სამედიცინო კომპანია "სალბუნი" სასწრაფო დახმარების ექიმი;
1997-2017წწ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - მოწვეული მასწავლებელი

დახურვა

გიორგი ქართლელიშვილი

საკრებულოს წევრი
ბიოგრაფია
არჩევის სტატუსი - პროპორციული სია, პარტია "ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო"

ფრაქცია ქართული ოცნება- დემოკრატიული საქართველო“ ფრაქციის წევრი;
სივრცით -ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების კომისიის წევრი;
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის წევრი;
საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 599-38-55-85

✉ - g.qartlela@gmail.com

განათლება
1995-1999წწ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი - სტატისტიკოსი
2010-2012წ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი - ბიზნეს ადმინისტრირება
სამუშაო გამოცდილება
2021წლის 03 დეკემბრიდან - დღემდე თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი;
2011წლიდან - დღემდე შპს "ბუნებრივი აირი" - გენერალური დირექტორი;
2008-2011წწ შემოსავლების სამსახური, თელავის რეგიონალური ცენტრის კონტრილის სამმართველოს უფროსი;
2007-2008წწ. შემოსავლების სამსახური, თელავის რეგიონალური ცენტრის გადასახადების ადმინისტირების სამმართველოს უფროსი;
2005-2007წწ. თელავის საოლქო საგადასახადო ინსპექცია, მიმდინარე კონტროლის განყოფილების უფროსი;
2001-2005წწ. თელავის საოლქო საგადასახადო ინსპექცია, ინსპექტორი/მთავარი ინსპექტორი;

დახურვა

ივანე კირვალიძე

საკრებულოს წევრი
ბიოგრაფია
არჩევის სტატუსი - მაჟორიტარული წესი, პარტია "ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო"

ფრაქცია ქართული ოცნება- დემოკრატიული საქართველო“ ფრაქციის წევრი;
სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის წევრი;
სივრცით -ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების კომისიის წევრი;
საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 599-10-85-31

✉ - dr.kirvalidze@mail.ru

განათლება
1988-1994წწ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
სამუშაო გამოცდილება
2021წლის 03 დეკემბრიდან - დღემდე თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი;
2020წლიდან - დღემდე Covid რეანიმაცია;
1996წლიდან - დღემდე შპს "თელავის რაიონული საავადმყოფო" რეანიმაციული განყოფილება- ექიმი ანესთეზიოლოგ-რეანიმატოლოგი
1994-1998წწ. შპს "თელავის რაიონული საავადმყოფო - ექიმი
1994-1998წწ. სსდბ "სალბუნი" - ექიმი
1994-1996წწ. სსდბ 03 - ექიმი

დახურვა

ნიკოლოზ მაისურაძე

საკრებულოს წევრი
ბიოგრაფია
არჩევის სტატუსი - მაჟორიტარული წესი, პარტია "ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო"

სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის წევრი;
სივრცით -ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების კომისიის წევრი;
ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“ -ს წევრი;
საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 595-22-80-60

✉ - nikoloz.maisuradze1958@gmail.com

სამუშაო გამოცდილება
2021 წლის 03 დეკემბრიდან - დღემდე - თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი.
2017-2021წწ. - თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი.
2014-2017წწ. - თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი;
2009 - დღემდე -კახეთის ენერგოდისტრიბუცია. თელავის აბონენტთა მომსახურების ცენტრი, აღრიცხვის სამსახურის სპეციალისტი, აღრიცხვის სამსახურის უფროსი, თელავის აბონენტთა მომსახურების ცენტრის უფროსი;
1995-2008 წ.წ. - კერძო ბიზნესი;
1988-1994 წ.წ. - წინანდლის ღვინის ქარხნის უფროსი კონტროლიორი;
1981-1988 წ.წ. - ალექსანდრე ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმი, მეცნიერ-მუშაკი;

დახურვა

გივი ლაფაური

საკრებულოს წევრი
ბიოგრაფია
არჩევის სტატუსი - მაჟორიტარული წესი, პარტია "ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო"

სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომისიის წევრი;
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის წევრი;
ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“ -ს წევრი;
საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 595-60-08-17

✉ - givilapauri@gmail.com

განათლება
2002-2005წწ თბილისის ყურძნის, ხილ-ბოსტნეულის წარმოების, გადამუშავების, საქონელმცოდნეობისა და სპეციალისტთა გადამზადების სასწავლო ინსტიტუტი - აგროინჟინერტექნოლოგი, დეგუსტატორი-საქონელმცოდნე
1987-1993წწ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - ინჟინერ-მექანიკოსი
სამუშაო გამოცდილება
2021 წლის 03 დეკემბრიდან - დღემდე - თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი.
2014 წლიდან - დღემდე - სს "ნიკორა ტრეიდი" - აღმასრულებელი დირექტორი
2011წწ. - შპს "ნიკორა-კახეთი" - აღმასრულებელი დირექტორი
2009-2011წწ -შპს "ნიკორა - კახეთი" - დისტრიბუციის უფროსი
2004-2009 წ.წ. - შპს არქსტუდია - კახეთის აღმასრულებელი დირექტორი

დახურვა

ბაადურ გულიაშვილი

საკრებულოს წევრი
ბიოგრაფია
არჩევის სტატუსი - პროპორციული სია, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომისიის წევრი;
ფრაქციის "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" წევრი;
საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 599-58-65-60

✉ - baadurguliashvili@gmail.com

განათლება
1995-2000წწ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კახეთის ფილიალი, სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი - იურისტი
სამუშაო გამოცდილება
2021 წლის 03 დეკემბრიდან - დღემდე - თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი;
2015 წლიდან - დღემდე - სსიპ "საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია" - ადვიკატი;
2012-2015წწ. - სსიპ "სოციალური მომსახურების სააგენტოს" კახეთის საკოორდინაციო ცენტრი - უფროსის მოადგილე;
2011-2012წწ. - საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სსიპ "ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს" კახეთის სამსახური- მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი;
2009-2011წწ. - სსიპ "საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია" - ადვოკატი;
2007-2009წწ. - კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის (გუბერნატორის) ადმინისტრაცია - გუბერნატორის მოადგილე;
1995-2007წწ. - საქართველოს შ.ს სამინისტრო - თელავის შ.ს რაისამმართველოს უფროსი;
1987-1989 - თელავის პროფესიული სახანძრო ნაწილი - პროფილაქტიკის ინსპექტორი;
დახურვა

ზაქარია გრიშიკაშვილი

საკრებულოს წევრი
ბიოგრაფია
არჩევის სტატუსი - პროპორციული სია, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"


საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 551-57-44-77

✉ - zgrishikashvili1@gmail.com

სამუშაო გამოცდილება
2021 წლის 03 დეკემბრიდან - დღემდე - თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი;
2017-2021წწ - თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი;
2014-2017წწ. - თვითმმართველი თემი-თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი. ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“-ს თავმჯდომარე;
2006-2012 წ.წ. - თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული სოფელ კისისხევში;

დახურვა

ალექსი ძულიაშვილი

საკრებულოს წევრი
ბიოგრაფია
არჩევის სტატუსი - პროპორციული სია, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის წევრი;
ფრაქცია "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" -ს თავმჯდომარე;
საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 551-19-00-03

✉ - alexdzuliashvili@yahoo.de

სამუშაო გამოცდილება
2023წლის17 თებერვლიდან - დღემდე თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი;
2021წლის 03 დეკემბრიდან - 2023 წლის 17 თებერვლამდე თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი; ფრაქცია "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"ს თავმჯდომარე
2017-2021წწ. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი; ფრაქცია "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"ს თავმჯდომარე

დახურვა

ნინო ომანიძე

საკრებულოს წევრი
ბიოგრაფია
არჩევის სტატუსი - პროპორციული სია, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"


საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 555-38-36-04

✉ - nino_omanidze@yahoo.com

სამუშაო გამოცდილება
2021 წლის 03 დეკემბრიდან - დღემდე - თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი;

დახურვა

იმედა კევლიშვილი

საკრებულოს წევრი
ბიოგრაფია
არჩევის სტატუსი - პროპორციული სია, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის წევრი;
სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომისიის წევრი;
ფრაქციის "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" წევრი;
საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 577-67-78-62

✉ - imeda.kevlishvili@gmail.com

სამუშაო გამოცდილება
2021 წლის 03 დეკემბრიდან - დღემდე - თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი;
2008-2013წწ - თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო - იურისტი;
2007-2008წწ. - სს "თელავწყალკანალი" - სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე;
2006წ. - საქართველოს სოციალური დაზღვევის სახელმწიფო ფონდის თელავის ფილიალი - ფილიალის უფროსი;
2006-2007წწ. - თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო - ფრაქცია "ნაციონალი"ს თავმჯდომარე;
2005-2006წწ. - თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა - იურიდიული სამსახურის უფროსი;
2005-2006წწ. -შპს თელავის მრავალდარგოვანი საბინაო კომუნალური მეურნეობის გაერთიანება - სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე;
2004წლიდან - დღემდე - სსიპ წინანდლის საჯარო სკოლა - უფროსი მასწავლებელი;

დახურვა

ივანე დალაქიშვილი

საკრებულოს წევრი
ბიოგრაფია
არჩევის სტატუსი - პროპორციული სია, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის წევრი;
ფრაქციის "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" წევრი;
საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 593-15-99-55

✉ - vano.dalaqishvili@bk.ru

განათლება
2008-2012წწ. თბილისის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი - ფინანსები, სადაზღვეო და საბანკო საქმე
სამუშაო გამოცდილება
2021 წლის 03 დეკემბრიდან - დღემდე - თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი;
2017-2020წწ - თელავის რეფერალური ჰოსპიტალი - შიდა უსაფრთხოების თანამშრომელი
2010-2014წწ. - თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი

დახურვა

ნატალია ბახსოლიანი

საკრებულოს წევრი
ბიოგრაფია
არჩევის სტატუსი - პროპორციული სია, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის წევრი;
ფრაქციის "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" წევრი;
საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 555-20-80-64

✉ - natalia.baxsoliani@gmail.com

განათლება
1980-1986წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური ტექნოლოგიების ფაკულტეტი
სამუშაო გამოცდილება
2021 წლის 03 დეკემბრიდან - დღემდე - თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი;
2006-2014წწ - თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის, სოფ. ნაფარეულის ტერიტორიული მართვის ორგანოს - სპეციალისტი
1998-2006წწ. - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაფარეულის კანცელარიის გამგე
1996-1998წწ. - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაფარეულის სამხედრო მაგიდის გამგე
1994-1996წწ. - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაფარეულის საკრებულოს გამგებელი
1987-1994წწ. - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაფარეულის სასოფლო საბჭოს აღმასკომის მდივანი

დახურვა

მერი მაისურაძე

საკრებულოს წევრი
ბიოგრაფია
არჩევის სტატუსი - პროპორციული სია, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"


საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 599-75-00-90

✉ -

სამუშაო გამოცდილება
2023 წლის14 სექტემბრიდან - დღემდე - თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი;

დახურვა

რუსუდან იმერლიშვილი

საკრებულოს წევრი
ბიოგრაფია
არჩევის სტატუსი - პროპორციული სია, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის წევრი;
ფრაქციის "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" წევრი;
საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 592-80-83-32

✉ - imerlishvilirusudan06@gmail.com

განათლება
2006-2010წწ. თელავის სტომატოლოგიური ინსტიტუტი - სტომატოლოგი
1992-1997წწ. თელავის პედაგოგიური უნივერსიტეტი - გეოგრაფია/ბიოლოგი
სამუშაო გამოცდილება
2021 წლის 03 დეკემბრიდან - დღემდე - თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი;
2004-2010წწ - თელავის მუნიციპალიტეტის ძველი თელავის ტერიტორიული ორგანო - სპეციალისტი
1998-1999წწ. - თელავის N3 საშუალო სკოლა - პედაგოგი
1997-1998წწ. - თელავის N7 საშუალო სკოლა - პედაგოგი

დახურვა

რამაზი ჩეკურიშვილი

საკრებულოს წევრი
ბიოგრაფია
არჩევის სტატუსი - პროპორციული სია, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

სივრცით -ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების კომისიის წევრი;
ფრაქციის "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" წევრი;
საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 557-75-86-75

✉ - ramazchekurishvili1234@gmail.com

განათლება
1985-1992წწ. თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამრეწველო-სამოქალაქო მშენებლობა - მშენებელი
1994-1999წწ. თელავის პედაგოგიური ინსტიტუტი - სამართალმცოდნე
სამუშაო გამოცდილება
2021 წლის 03 დეკემბრიდან - დღემდე - თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი;
2013-2014წწ - ააიპ "საფეხბურთო სკოლა" - მწრთვნელი
2006-2013წწ. - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ ფშავლის ტერიტორიული ორგანო - რწმუნებული
1994-1998წწ. - კახეთის რეგიონალური კონტროლის პალატა

დახურვა

ალექსანდრე კუპატაძე

საკრებულოს წევრი
ბიოგრაფია
არჩევის სტატუსი - პროპორციული სია, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

სივრცით -ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების კომისიის წევრი;
ფრაქციის "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" წევრი;
საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 599-30-66-06

✉ - aleqsi.kupatadze@gmail.com

სამუშაო გამოცდილება
2021 წლის 03 დეკემბრიდან - დღემდე დღემდე თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი;
2017-2021წწ. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი;
2008-2013წწ. - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბუშეტის ტერიტორიული მართვის ორგანოს რწმუნებული;
2007-2008წწ. - სს „თელავწყალკანალი“ს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი;
2006-2007წწ. თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული მართვის ქვ. ხოდაშნის რწმუნებულის მოადგილე

დახურვა

გელა ესიტაშვილი

საკრებულოს წევრი
ბიოგრაფია
არჩევის სტატუსი - პროპორციული სია, "საქართველოსთვის"

საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 551-50-08-55

სამუშაო გამოცდილება
2021 წლის 03 დეკემბრიდან - დღემდე დღემდე თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი;
1990-1992წწ. თელავის რაიონული პრეფექტურის ეკოლოგიის განყოფილება - უფროსი

დახურვა