თელავის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

ქონების გასხვისება

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ბალანსზე არსებული ქონების გასხვისება ხდება აუქციონის წესით.

აუქციონის შესახებ ინფორმაცია ქვეყნდება საქართველოს სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული  სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე:

WWW.EAUCTION.GE

გააზიარე