თელავის მუნიციპალიტეტის მერიას დაქვემდებარებული იურიდიული პირები
საჯარო ინფორმაცია

შპს თელავის მუნიციპალიტეტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო ბიურო

შპს თელავის მუნიციპალიტეტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო ბიურო

მის: ქეთევან წამებულის ქ. #3ა

დირექტორი:

გიორგი ბობღიაშვილი

✆ 598 197979

✉ bobgiashvili@gmail.com

გააზიარე