თელავის მუნიციპალიტეტის მერიას დაქვემდებარებული იურიდიული პირები
საჯარო ინფორმაცია

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ აკურის სამუსიკო სკოლა

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ აკურის სამუსიკო სკოლა ფინქციონირებს სოფელ აკურის სამსიკო სკოლის ბაზაზე, რომელიც 1979 წელს დაარსდა და სწავლება დაიწყო საფორტეპიანო განყოფილებაზე.  სკოლა მდებარეობს თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ აკურისა და  სოფელ ვანთის საზღვარზე. 

დღეისათვის, აკურის სამუსიკო სკოლაში, სხვადასხვა განყოფილებებზე ცოდნას იღებს 90 მოსწავლე, რომლებიც წარმატებით მონაწილეობენ ადგილობრივ და რესპუბლიკურ ფესტივალებში.

სხვადასხვა წლებში სკოლას ხელმძღვანელობდნენ: შალვა ყაზახაშვილი, დალი კარდენახიშვილი, ანული სულხანიშვილი, რამაზი ქევხიშვილი.

2016 წლის იანვრიდან, თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინიციატივით, სკოლაში სწავლა უფასოა. 

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ აკურის სამუსიკო სკოლის დირექტორი

თამარ ქევხიშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია

✉ akurissamusikoskola@gmail.com
✆ 577 600130

გააზიარე