ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

კონტაქტი

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი

საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი

თეონა ბეგაშვილი

T: 591-69-02-90

E-mail: telavimunicipalitycouncil@gmail.com

გააზიარე