ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

საკომუნიკაციო ხარჯები

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ გაწეული სატელეფონო ხარჯები - 4521.06 ლარი