საკრებულოს სხდომები

19 ნოემბერი 2021 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

08 ნოემბერი 2021 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

12 ოქტომბერი 2021 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

24 სექტემბერი 2021 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

31 აგვისტო 2021 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

10 აგვისტო 2021 წელი - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

30 ივლისი 2021 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

19 ივლისი 2021 წელი - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

06 ივლისი 2021 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

24 ივნისი 2021 წელი - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

10 ივნისი 2021 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

31 მაისი, 2021 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

14 მაისი, 2021 წელი - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

29 აპრილი, 2021 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

30 მარტი, 2021 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

5 მარტი, 2021 წელი - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

26 თებერვალი, 2021 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

4 თებერვალი, 2021 წელი - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

29 იანვარი, 2021 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

26 იანვარი, 2021 წელი - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

2021 წელი

28 დეკემბერი, 2020 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

23 დეკემბერი, 2020 წელი - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

7დეკემბერი, 2020 წელი - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

27 ნოემბერი, 2020 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

20 ნოემბერი, 2020 წელი - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

29 ოქტომბერი, 2020 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

6 ოქტომბერი, 2020 წელი - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

2 ოქტომბერი, 2020 წელი - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

28 სექტემბერი, 2020 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

4 სექტემბერი, 2020 წელი - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

31 აგვისტო, 2020 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

13 აგვისტო, 2020 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

31 ივლისი, 2020 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

26 ივნისი, 2020 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

29 მაისი, 2020 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

24 აპრილი, 2020 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

24 მარტი, 2020 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

24 აპრილი, 2020 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

28 თებერვალი, 2020 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

19 თებერვალი, 2020 წელი - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

31 იანვარი, 2020 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

6 იანვარი, 2020 წელი - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

2020 წელი

27 დეკემბერი, 2019 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

13 დეკემბერი, 2019 წელი - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

4 დეკემბერი, 2019 წელი - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

28 ნოემბერი, 2019 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

29 ოქტომბერი, 2019 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

18 ოქტომბერი, 2019 წელი - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

4 ოქტომბერი, 2019 წელი - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

27 სექტემბერი, 2019 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

30 აგვისტო, 2019 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

21 აგვისტო, 2019 წელი - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

8 აგვისტო, 2019 წელი - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

30 ივლისი, 2019 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

15 ივლისი, 2019 წელი - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

10 ივლისი, 2019 წელი - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

28 ივნისი, 2019 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

7 ივნისი, 2019 წელი - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

28 მაისი, 2019 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

14 მაისი, 2019 წელი - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

25 აპრილი, 2019 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

12 აპრილი, 2019 წელი - საკრებულოსრიგგარეშე სხდომა

29 მარტი, 2019 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

27 თებერვალი, 2019 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

30 იანვარი, 2019 წელი - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

25 იანვარი, 2019 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

14 იანვარი, 2019 წელი - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

2019 წელი

28 დეკემბერი, 2018 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

25 დეკემბერი, 2018 წელი - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

12 დეკემბერი, 2018 წელი - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

26 ნოემბერი, 2018 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

5 ნოემბერი, 2018 წელი - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

23 ოქტომბერი, 2018 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

28 სექტემბერი, 2018 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

27 აგვისტო, 2018 წელი - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

24 აგვისტო, 2018 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

18 აგვისტო, 2018 წელი - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

9 აგვისტო, 2018 წელი - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

30 ივლისი, 2018 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

10 ივლისი, 2018 წელი - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

28 ივნისი, 2018 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

29 მაისი, 2018 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

23 აპრილი, 2018 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

29 მარტი, 2018 წელი - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

23 მარტი, 2018 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

8 თებერვალი, 2018 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

18 იანვარი, 2018 წელი - საკრებულოს მორიგი სხდომა

10 იანვარი, 2018 წელი - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა