საკრებულოს სხდომა 19 დეკემბერი [Video]

25 დეკემბერი, 2023

19 დეკემბერს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა. სხდომას 39 წევრიდან 23 დეპუტატი ესწრებოდა.საკრებულოს სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:
1) განკარგულება #65 - მწვანე ნარგავების მიღებაზე ად. წარმოებისდაწყება
დოკუმენტები:
საკრებულოს სხდომის ოქმი # 14;
გააზიარე