საკრებულოს ფრაქციები

„ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“

ფრაქცია
ბიოგრაფია
ფრაქცია დაფუძნდა #11 განკარგულების შესაბამისად

ფრაქციის წევრები

 • ალექსანდრე შათირიშვილი - თავმჯდომარე
 • ბესიკ ქოჩიშვილი - მოადგილე
 • ზურაბ მუსაევი - მოადგილე
 • გიგა ორკოდაშვილი - წევრი
 • ზურაბ ლილუაშვილი - წევრი
 • ნანა ხვისტანი - წევრი
 • ლევან კოჭლოშვილი - წევრი
 • უჩა ჭოტიაშვილი - წევრი
 • ლევან მრელაშვილი - წევრი
 • დავით ღაღანიძე - წევრი
 • ნიკოლოზ მაისურაძე - წევრი

დახურვა

“ ქართული ოცნება - მრეწველები”

ფრაქცია
ბიოგრაფია
ფრაქცია დაფუძნდა #26 განკარგულების შესაბამისად

ფრაქციის წევრები

 • ტიტე დარეჯანიშვილი - თავმჯდომარე
 • ვასილ არაბული - მოადგილე
 • არჩილი თხლაშიძე - წევრი

დახურვა

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“

ფრაქცია
ბიოგრაფია
ფრაქცია დაფუძნდა #20 განკარგულების შესაბამისად

ფრაქციის წევრები

 • ალექსი ძულიაშვილი - თავმჯდომარე
 • ბაადურ რევაზიშვილი - მოადგილე
 • აბრამ მახარიაშვილი - წევრი

დახურვა

„თელავი საქართელოსთვის“

ფრაქცია
ბიოგრაფია
ფრაქცია დაფუძნდა #27 განკარგულების შესაბამისად

ფრაქციის წევრები

 • მაია მარკოზაშვილი - თავმჯდომარე
 • გიორგი ქიზიყელაშვილი - მოადგილე
 • გიგა ორკოდაშვილი - წევრი

დახურვა

"საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი

ფრაქცია
ბიოგრაფია
ფრაქცია დაფუძნდა #40 განკარგულების შესაბამისად

ფრაქციის წევრები

 • არჩილ თვალიაშვილი - თავმჯდომარე
 • მიხეილ გრემელაშვილი - მოადგილე
 • იოსებ პარწიკანაშვილი - წევრი

დახურვა

"ჩვენი თელავი"

ფრაქცია
ბიოგრაფია
ფრაქცია დაფუძნდა #53 განკარგულების შესაბამისად

ფრაქციის წევრები

 • გიორგი ჩაბრაშვილი - თავმჯდომარე
 • გიგა მამუკელაშვილი - მოადგილე
 • გოჩა წაწალაშვილი - წევრი

დახურვა

"ძლიერი სოფელი"

ფრაქცია
ბიოგრაფია
ფრაქცია დაფუძნდა #11 განკარგულების შესაბამისად

ფრაქციის წევრები

 • ალექსანდრე კუპატაძე - თავმჯდომარე
 • ზურაბ ნაცარაშვილი - მოადგილე
 • ზაქარია გრიშიკაშვილი - წევრი

დახურვა

ბიოგრაფია
დახურვა

ბიოგრაფია
დახურვა

ბიოგრაფია
დახურვა

ბიოგრაფია
დახურვა