საკრებულოს წევრების ანგარიშები (2017-2021წწ)

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული საქმიანობის ანგარიში

გააზიარე