ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

27 სექტემბერი, 2021

დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო ახორციელებს საკვანძო კომპეტენციების

სასწავლო პროგრამებს შემდეგი მიმართულებებით:

 პერსონალური და სოციალური კომპეტენცია - (ხანგრძლივობა 5 დღე)

 ციფრული კომპეტენცია - (ხანგრძლივობა 12 დღე)

 სამეწარმეო კომპეტენცია - (ხანგრძლივობა 4 კვირა)

 მულტილინგვურობის კომპეტენცია (გერმანული, ინგლისური, ფრანგული - A1-A2 დონე) – (ხანგრძლივობა 3 თვე). მოკლევადიანი ტრენინგ კურსებზე რეგისტრაცია მიმდინარეობს და სექტემბრის ბოლომდე გაგრძელდება.

სასწავლო პროცესი კი, ოქტომბრის თვეში ონლაინ რეჟიმში დაიწყება. პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარებისთვის სწავლა უფასოა. სწავლის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი.

ტრენინგ კურსებზე ონლაინ რეგისტრაცია შესაძლებელია ლინკზე: https://bit.ly/38TjzUE

გააზიარე