ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის სხდომა

12 April, 2022

 

 

2022 წლის 19 აპრილს, 13 საათზე, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისია სხდომას ჩაატარებს. 

კომისია იმსჯელებს საკრებულოს განკარგულების პროექტებზე, რომლებიც თელავის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების მოქალაქე ლევან ახალმოსულიშვილისა და გიორგი ოქროპირიძისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, ოჯახის ფორმით გადაცემის  თაობაზე მერისთვის თანხმობის მიცემას ითვალისწინებს.

 

მისამართი: ქალაქი თელავი, ერეკლე მეორის გამზირი N16. 

გააზიარე