საკომუნიკაციო ხარჯები

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ გაწეული სატელეფონო ხარჯები - 4521.06 ლარი