საწვავის მოხმარების ხარჯები

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ გაწეული საწვავის ხარჯები - 12515,43 ლარი