ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი

ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ფუნქციონირებს 2009 წლიდან.

მოსამზადებელ ჯგუფებში მოსწავლეთა მიღება იწყება 6-7 წლის ასაკიდან. ჯქუფის დაკომპლექტება ხდება სექტემბერ-ოქტომბერში.

მოსამზადებელი ეტაპის გავლის შემდეგ, მოსწავლეები ირიცხებიან ანსამბლში.

ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით, შექმნილია ორი ანსამბლი:

1. ბავშვთა ანსამბლი (12-დან 15 წლის ჩათვლით) ;

2. თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ანსამბლი (16 წლიდან ზევით ).

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: თელავი, ერეკლე მეორის გამზირი 5

 ☎ 0(350)272136

 

ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლის დირექტორი

ანზორ სულხანიშვილი

✆ 599793916

✉ martvesama@yahoo.com

Share page