სასოფლო-სამეურნეო (საძოვარი) დანიშნულების მიწა კავკასიონის მთის საზაფხულო საძოვარი, ხევისბინა

Publish date: 22 March, 2017
End date: 31 March, 2017
ელექტრონული აუქციონი - სასოფლო-სამეურნეო (საძოვარი) დანიშნულების მიწა კავკასიონის მთის საზაფხულო საძოვარი,ხევისბინა.

საწყისი ფასი: - 5 850 ლარი
ვაჭრობის ბიჯი: - 585 ლარი
საგარანტიო თანხა: - 1 755 ლარი

​ დამატებითი ინფორმაციისთვის ან/და მონაწილეობის მისაღებად See link
Share page