სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა კავკასიონის საძოვარი „ქვიშისბინა“

Publish date: 22 March, 2017
End date: 31 March, 2017
ელექტრონული აუქციონი - სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა კავკასიონის საძოვარი „ქვიშისბინა“.

საწყისი ფასი: - 5 175 ლარი
ვაჭრობის ბიჯი: - 518 ლარი
საგარანტიო თანხა: - 1 553 ლარი

​ დამატებითი ინფორმაციისთვის ან/და მონაწილეობის მისაღებად See link
Share page