სოფელ გულგულაში მდებარე სასოფლო - სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

Publish date: 15 March, 2017
End date: 13 April, 2017
ელექტრონული აუქციონი - სოფელ გულგულაში მდებარე სასოფლო - სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი.

საწყისი ფასი: - 17 000 ლარი
ვაჭრობის ბიჯი: - 1 700 ლარი
საგარანტიო თანხა: - 5 100ლარი

​ დამატებითი ინფორმაციისთვის ან/და მონაწილეობის მისაღებად See link
Share page