ცხელი ხაზი : 574 17 96 23

განცხადებები

21 April 2020

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

 27 აპრილამდე, საქართველოს რეგიონებში დილის 6:00-8:00 საათამდე და საღამოს 18:00-19:00-მდე დასაშვებია მსუბუქი ავტომობილებით გადაადგილება, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოებ

18 მარტი 2020

განცხადება

მოქალაქეთა საყურადღებოდ ‼️ 

საქართველოსპრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით, 18 მარტიდან, მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მათ შორის თელავის მუნიციპალიტეტში იკრძალება სამარშუტო ტაქსების მოძრაობა.

29 თებერვალი 2020

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

თელავის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით არსებულ ყველა საჯარო სკოლასა და საბავშვო ბაღში, პროფილაქტიკის მიზნით დეზინფექციის ჩატარების გამო, საგაზაფხულო არდადეგები გახანგრძლივდა 2 მარტიდან 16 მარტამდე.

16 იანვარი 2020

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე.ე“ და „ე.ი“ ქვეპუნქტების, 853 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ და „თ“ ქვეპუნქტების, 854 მუხლის პირველი პ

03 April 2019

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 14 სექტემბრის N472 დადგენილების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის თანახმად 2019 წლის 1 აპრილიდან საქართველოს ტერიტორიაზე აკრძალულია ნებისმიერი სახის პლასტიკის