ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში შეხვედრები იწყება

17 თებერვალი, 2022

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე.ე“ და „ე.ი“ ქვეპუნქტების, 853 პრიმა მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ და „თ“ ქვეპუნქტების, 854 პრიმა მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, ამავე მუხლის მე-13 და მე-15 პუნქტების და საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის №654 დადგენილებით დამტკიცებული „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის პროცედურების და კრიტერიუმების პირველი მუხლის მე-6 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, ამავე მუხლის მე-7 პუნქტის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, თელავის მუნიციპალიტეტში დასაფინანსებელი პროექტის შერჩევის მიზნით, დასახლებებში, რომლებშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლების რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 500 ამომრჩეველს ჩატარდება დასახლებების საერთო კრებები, ხოლო დასახლებებში, რომლებშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლების რაოდენობა შეადგენს 500- ზე მეტ ამომრჩეველს, გაიმართება ამომრჩევლებთან კონსულტაციები განსაზღვრულ თარიღებში:

აკურა 21 თებერვალი 11 : 00 სთ

ვანთა 21 თებერვალი 12 : 30 სთ

ბუშეტი 21 თებერვალი 14 : 00 სთ

ქვემო ხოდაშენი 22 თებერვალი 11 : 00 სთ

წინანდალი 22 თებერვალი 12 : 00 სთ

კონდოლი 22 თებერვალი 14 : 00 სთ

კისისხევი  23 თებერვალი 11 : 00 სთ

ნასამხრალი 23 თებერვალი 12 : 30 სთ

შალაური 23 თებერვალი 14 : 00 სთ

კურდღელაური 24 თებერვალი 11: 00 სთ

ვარდისუბანი 24 თებერვალი 13 : 00 სთ

გულგულა 24 თებერვალი 15 : 00 სთ

რუისპირი 25 თებერვალი 11: 00 სთ

ახატელი 25 თებერვალი 12 : 30 სთ

ყარაჯალა 25 თებერვალი 14 : 00 სთ

იყალთო 1 მარტი 12 : 00 სთ

თეთრიწყლები 1 მარტი 14 : 00 სთ

ნადიკვარი 1 მარტი 14 : 00 სთ

კობაძე 1 მარტი 14 : 00 სთ

სეროდანი 1 მარტი 14 : 00 სთ

პანტიანი 1 მარტი 14 : 00 სთ

ნაფარეული 2 მარტი 11 : 00 სთ

ლაფანყური 2 მარტი 12 : 30 სთ

ართანა 7 მარტი 12 : 00 სთ

სანიორე 7 მარტი 14 : 00 სთ

ჯუღაანი 7 მარტი 15 : 00 სთ

ლალისყური 9 მარტი 11: 00 სთ

ფშაველი 9 მარტი 12 : 30 სთ

ლეჩური 9 მარტი 14 : 00 სთ

გააზიარე