საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია

კომისიის წევრები


 • ზურაბ ლილუაშვილი - თავმჯდომარე
 • უჩა ჭოტიაშვილი - წევრი
 • თამარ ხატიაშვილი - წევრი
 • ოთარი ესიტაშვილი - წევრი
 • მამუკა ბურდიაშვილი - წევრი
 • თენგიზი მთვარელიშვილი - წევრი
 • გიორგი ხაჭაპურიძე - წევრი
 • გიორგი ქართლელიშვილი - წევრი
 • გიგი გიგიტელაშვილი - წევრი
 • რუსუდან იმერლიშვილი - წევრი
 • ნინო ომანიძე - წევრი
 • იმედა კევლიშვილი - წევრი
 • ივანე დალაქიშვილი - წევრი


კომისიის უფლებამოსილება, ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ დებულებაში

გააზიარე