საკრებულოს სხდომა 29 თებერვალი [Video]

29 თებერვალი, 2024

29 თებერვალს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 39 წევრიდან 32 დეპუტატი ესწრებოდა.საკრებულოს სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #02 - 2024 წლის ბიუჯეტში ცვლილება
2) დადგენილება #03 - მერიის თანამდებობრივ სარგოებში ცვლილება
3) დადგენილება #04 - ნორმატიული ფასის განსაზღვრა
4) დადგენილება #05 - მწვანე ნარგავები
5) განკარგულება #09 - 2024 წლის ბიუჯეტზე ად. წარმოების დაწყება
6) განკარგულება #10 -მარშუტების განსაზღვრა
7) განკარგულება #11 - მუნიციპალურ ტრანსპორტზე ტარიფის განსაზღრა
8) განკარგულება #12 - სახელმწიფოსთვის ქონების გადაცემა
9) განკარგულება #13 - ქონების იჯარით გადაცემის შესახებ
10) განკარგულება #14 - ა(ა)იპ „თელავის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრისათვის" უზუფრუქტით გადაცემა
11) განკარგულება #15 - ა(ა)იპ „კახეთის სამხარეო განვითარების ცენტრისათვის“ უზუფრუქტით გადაცემა
12) განკარგულება #16 - „World Vision International-ის ფილიალისთვის საქართველოში“ უზუფრუქტით გადაცემა
დოკუმენტები:
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ;
საკრებულოს სხდომის ოქმი # 02 ;
გააზიარე