საკრებულოს სხდომა 27 თებერვალი [Video]

6 მარტი, 2023

27 თებერვალს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 39 წევრიდან 30 დეპუტატი ესწრებოდა.საკრებულოს სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #05 - მგზავრობის ტარიფში ცვლილება
2) განკარგულება #08 - ქონების სახელმწიფოსათვის გადაცემა"
3) განკარგულება #09 - საპრივატიზებო ნუსხაში მოძრავი ქონების დამატება
4) განკარგულება #10 -სოფლის მხარდაჭერის პროგრამების დამტკიცება
5) განკარგულება #11 - 2023 წლის ბიუჯეტში ცვლილებაზე ად. წარმოების ვადი გაგრძელება
6) განკარგულება #12 - საკრებულოს რეგლამენტზე ად. წარმოების ვადის გაგრძელება
დოკუმენტები:
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ;
საკრებულოს სხდომის ოქმი # 02;
გააზიარე