ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

განცხადებები

18 მარტი 2020

განცხადება

მოქალაქეთა საყურადღებოდ ‼️ 

საქართველოსპრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით, 18 მარტიდან, მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მათ შორის თელავის მუნიციპალიტეტში იკრძალება სამარშუტო ტაქსების მოძრაობა.

29 თებერვალი 2020

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

თელავის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით არსებულ ყველა საჯარო სკოლასა და საბავშვო ბაღში, პროფილაქტიკის მიზნით დეზინფექციის ჩატარების გამო, საგაზაფხულო არდადეგები გახანგრძლივდა 2 მარტიდან 16 მარტამდე.

16 იანვარი 2020

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე.ე“ და „ე.ი“ ქვეპუნქტების, 853 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ და „თ“ ქვეპუნქტების, 854 მუხლის პირველი პ

03 April 2019

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 14 სექტემბრის N472 დადგენილების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის თანახმად 2019 წლის 1 აპრილიდან საქართველოს ტერიტორიაზე აკრძალულია ნებისმიერი სახის პლასტიკის

23 იანვარი 2019

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა !!!

ახალგაზრდული ალიანსი "აისი"- ს მიერ გამოცხადებულია საერთაშორისო ახალგაზრდული ტრენინგ/პროექტი, რომელიც ტარდება ევროკავშირის მხარდაჭერით, ERASMUS+ პროგრამის ფარგლებში.