ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისია

კომისიის წევრები


 • თინათინ ხანჯალიშვილი - თავმჯდომარე
 • ლევან ბერძენაშვილი - წევრი
 • დავით ღაღანიძე - წევრი
 • ზურაბ მოსახლიშვილი - წევრი
 • ეკატერინე ონიკაძე - წევრი
 • თენგიზი მთვარელიშვილი - წევრი
 • მიხეილ დაღუნდარიძე - წევრი
 • ალექსანდრე შათირიშვილი - წევრი
 • ალექსი ძულიაშვილი - წევრი
 • აბრაამ მახარიაშვილი - წევრი
 • ნატალია ბახსოლიანი - წევრი
 • ზვიად ხანჯალიაშვილი - წევრი
 • ბაადურ გულიაშვილი - წევრი
 • გელა ესიტაშვილი - წევრი


კომისიის უფლებამოსილება, ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ დებულებაში
გააზიარე