ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

დროებითი

საკონკურსო კომისიის შემადგენლობა:

  1. გიროგი თუშიშვილი - კომისიის თავმჯდომარე
  2. ლევან ბერძენაშვილი
  3. დავით ქსოვრელიშვილი

იხილეთ მერის ბრძანება N531, 18.04.2019

გააზიარე