ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის სხდომა

16 August, 2022

2022 წლის 23 აგვისტოს, 11 საათზე, ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისია სხდომას ჩაატარებს. სხდომაზე განიხილავენ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო და არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ სამართლებრივი აქტის პროექტს.

მისამართი: ქალაქი თელავი, ერეკლე მეორის გამზირი N16. 

Share page