შესწორებული 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი

12 December, 2018
შესწორებული „თელავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ პროექტი
Share page