გენდერული თანასწორობის საბჭოს შემადგენლობა

საბჭოს წევრები

 • თენგიზი მთვარელიშვილი - საბჭოს თავმჯდომარე

  ☎ -595 75 15 15 ✉ - tengomtvarelishvili@yahoo.com

 • ელენე ღარიბაშვილი - საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე

  ☎ -599 505 281 - ✉ - elenegaribashvili@gmail.com

 • ნელი აბეჩხრიშვილი - საბჭოს მდივანი

  ☎ -599 560 283 ✉ - abechkhrishvilin@gmail.com

 • ფიქრია ყუშიტაშვილი - წევრი
 • თინათინ ხანჯალიაშვილი - წევრი
 • თამარ ხატიაშვილი - წევრი
 • ეკატერინე ონიკაძე - წევრი
 • ეთერი გურგენაშვილი - წევრი
 • მედეა ჩაფურიშვილი - წევრი
 • ოთარი ესიტაშვილი - წევრი
 • ნიკოლოზ ლაშხი - წევრი
 • გელა აზიკური - წევრი
 • გიგა მამუკელაშვილი - წევრი
 • მალხაზ ყურბანოვი - წევრი
 • თამუნა დემურაშვილი - წევრი
 • თამილა ბაწაშვილი - წევრი
 • ნანა ათუაშვილი - წევრი

Share page