სოფელ ვარდისუბანში მდებარე სასოფლო - სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

Publish date: 2 May, 2017
End date: 31 May, 2017
საჯარო აუქციონი - სოფელ ვარდისუბანში მდებარე სასოფლო - სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი.

საწყისი ფასი: - 1 070 ლარი
ვაჭრობის ბიჯი: - 33 ლარი
საგარანტიო თანხა: - 101 ლარი

​ დამატებითი ინფორმაციისთვის ან/და მონაწილეობის მისაღებად See link
Share page