სასოფლო-სამეურნეო (საძოვარი) დანიშნულების მიწა კავკასიონის საძოვარი ბეტეგორი

Publish date: 22 March, 2017
End date: 31 March, 2017
ელექტრონული აუქციონი - სასოფლო-სამეურნეო (საძოვარი) დანიშნულების მიწა კავკასიონის საძოვარი ბეტეგორი.

საწყისი ფასი: - 9 375 ლარი
ვაჭრობის ბიჯი: - 938 ლარი
საგარანტიო თანხა: - 2 813 ლარი

​ დამატებითი ინფორმაციისთვის ან/და მონაწილეობის მისაღებად See link
Share page