სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისია

კომისიის წევრები


 • გიორგი ხაჭაპურიძე - თავმჯდომარე
 • თამარ ხატიაშვილი - წევრი
 • ოთარი ესიტაშვილი - წევრი
 • ეკატერინე ონიკაძე - წევრი
 • გივი ლაფაური - წევრი
 • ზაზა ტატულიშვილი - წევრი
 • ნიკოლოზ მაისურაძე - წევრი
 • მარიამ ლილუაშვილი - წევრი
 • ბაადურ რევაზიშვილი - წევრი
 • ეთერი გურგენაშვილი - წევრი
 • ივანე დალაქიშვილი - წევრი
 • გელა ესიტაშვილი - წევრი
 • ლევან კოჭლოშვილი - წევრი
 • ივანე კირვალიძე - წევრი
 • ნატალია ბახსოლიანი - წევრი
 • აბრაამ მახარიაშვილი - წევრი


კომისიის უფლებამოსილება, ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ დებულებაში
Share page